marți, 4 iunie 2019

CONTINUĂ SĂ VISEZI LA O LUME A PRIETENIEI, 3 iunie 2019


„Dacă există o fericire pe pământ, aceasta este prietenia,”(M. Eliade)   
                                                           
Luni 3 iunie 2019 a avut loc prima întâlnire din cadrul proiectul educațional „CONTINUĂ SĂ VISEZI LA O LUME A PRIETENIEI”, din cadrul parteneriatului stabilit între Palatul Copiilor și Inspectoratul General pentru Imigrări, Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil ,Rădăuți.
Elevii și profesorii din cadrul Palatului au fost gazde pentru un grup de 20 de copii și mămici veniți să ne cunoască și să afle mai multe despre noi.
               Activităţile proiectului presupun participarea la vizite tematice, dezbateri interactive, concursuri şi este menit să contribuie la creşterea gradului de informare,încurajând participarea copiilor implicați  la activităţi socio-educaţionale.
        Acesta se adresează preșcolarilor și școlarilor cu scopul de a stabili și menține relații de prietenie între copiii de pretutindeni,  de  a promova cunoaşterea şi respectarea diversităţii culturale, etnice, lingvistice, sociale, fizice şi de  a milita pentru apărarea drepturilor omului, a valorilor democratice și non violenţei. Ne dorim să realizăm legături între cunoştinţe, capacităţi, competenţe, atitudini şi valori ale unor copii și tineri de alte naționalități.
Cu toții ne dorim să fie un parteneriat de durată în care să fie  stimulate și  aprofundate crearea unor relaţii de colaborare şi de respect reciproc. Să continuăm să sperăm la o lume a prieteniei!

Prof. Coord. cercul Cenaclu literar/ Teatru Alina Șandru